‘Niet te Geloven’, zegt opa altijd

‘Niet te Geloven’, zegt opa altijd

Wie kent ze niet, Dick en Annie van der Hulst uit de levensmiddelenwinkel in de Willem Klooslaan te Leiden? Nadat de winkel werd verkocht en een rustiger leven zich aandiende, schreef Dick van der Hulst zijn autobiografie. ‘‘Niet te Geloven’, zegt opa altijd’ is het boek van de inmiddels beroemdste opa van Voorschoten en omstreken.

“Al langere tijd is het mijn bedoeling de geschiedenis te gaan schrijven van mijn leven en tevens van mijn echtgenote Annie en onze kinderen, hun partners en kleinkinderen. Nu ik hiermee begin, op 75 jarige leeftijd, komt alles wat wij samen de afgelopen jaren hebben meegemaakt regelmatig terug in mijn gedachten. 75 jaar schrijf je niet op één velletje.” aldus Dick van der Hulst, die zijn verhaal schreef over een periode van een kleine 10 jaar.

opa-boek-01Dit boek is met recht het meest bijzondere project dat ik heb mogen realiseren. Dick en Annie van der Hulst zijn uiteraard mijn opa en oma, waar ik ontzettend trots op ben. Mijn nicht Lisanne Versteegen tikte het handgeschreven verhaal over op de computer, redigeerde de teksten van deze autobiografie en maakte van het enorme manuscript een goed en helder verhaal. Het verhaal deelden wij op in hoofdstukken, die wij rijkelijk hebben voorzien van prachtige oude en recente foto’s.

‘‘Niet te Geloven’, zegt opa altijd’ verhaalt over een èchte waarzegster, de winter van 1944, Sergeant York, mevrouw Roosevelt & meneer Churchill en Dick van der Hulst als varkensfokker in Texas, aan de andere kant van de wereld. Een prachtig boek, met verhalen zoals alleen je opa ze kan vertellen. Verhalen zó indrukwekkend, dat ze bijna niet te geloven zijn.

“Het boek blijkt een uniek geschiedenisboek over Voorschoten. Dick van der Hulst beschrijft de boerengemeenschap zoals die er 80 jaar geleden was in het dorp Voorschoten, dat toen nog reikte tot aan Katwijk en Veur (Leidschendam). Hij beschrijft hoe de eerste oorlogsdagen de Voorschotense gemeenschap diep raakte, hoe bekenden de oorlog niet overleefden, dat er onderduikers naar de boerderijen kwamen, mensen uit de steden om eten naar Voorschoten kwamen en hoe uiteindelijk de Duitsers ingekwartierd werden in de boerderij en de bommen neerkwamen bij de spoorbrug in Leiden.”

Bron: Groot Voorschoten.nl – Ellen De Vette

opa-boek-02opa-boek-03